Nieuwbouwadvisering.nl

Woningbehoefte onderzoek Wilp

Guidan nieuwbouwadvisering heeft in opdracht van Belangenvereniging Wilp e.o. onderzoek uitgevoerd naar de woningbehoefte voor de kern Wilp. Aanleiding voor dit onderzoek is de (mogelijke) ruimte die de gemeente Voorst heeft gekregen van de provincie in samenspraak met de regio Stedendriehoek om extra woningcontingenten toe te wijzen. Belangenvereniging Wilp e.o. maakt zich al jaren sterk om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in Wilp mogelijk te maken. De afgelopen jaren zijn een aantal voorzieningen in de kern verdwenen. Wanneer het voorzieningenniveau verder blijft dalen kan de leefbaarheid van de kern Wilp onder druk komen te staan.

Volgens Belangenvereniging Wilp e.o. zijn veel jonge inwoners van de kern Wilp de afgelopen jaren verhuisd naar omliggende plaatsen door het gebrek aan geschikt aanbod in de kern en zij zouden graag terug willen keren wanneer er geschikt aanbod vrij komt. Maar is dit ook zo? Is die groep woningzoekers daadwerkelijk aanwezig? Kan dit onderbouwd worden met cijfers? En hoe ziet de bevolkingsopbouw en de opbouw van de woningmarkt in Wilp eruit?

Guidan nieuwbouwadvisering is een NVM kantoor gevestigd in Twello die zich specialiseert in het uitvoeren van behoefte onderzoeken en marktanalyses voor marktpartijen en gemeenten. Aan de hand van de grote hoeveelheid data die beschikbaar is via de database van de NVM, een door Belangenvereniging Wilp e.o. uitgevoerde schriftelijke enquête onder haar leden en via sociale media, het interviewen van lokale marktpartijen en het steeksproefsgewijs interviewen van een aantal respondenten, is een goed beeld verkregen van de markt en de actuele vraag naar woningen in de kern Wilp. Aan de hand hiervan hebben wij een goede inschatting kunnen maken van de toekomstige woningbehoefte voor de kern Wilp.

Lees hieronder het complete woningbehoefteonderzoek!

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Guidan nieuwbouwadvisering!

Contactformulier nieuwbouwadvisering

© 2021 Guidan | Siteontwerp: VIAdesign.nl | Technische Realisatie: Remco Siero | Tekst: Sprakeloos, bureau voor tekst